Наши клиенти

Наши доволни клиенти са:

„ЧЕЗ България“ ЕАД, „Билла България“, „Хускварна“, Българска федерация по волейбол, Сръбско и Гръцко посолство, Ролко България, "Технологика", известни личности, художници, музиканти, много граждани...